Přednáška dalajlámy v Praze (na pravé straně je vidět i JUDr. Tomáš)