Dušan Tomek s MUDr. Růžičkou a JUDr. Doležalem, 1997