Eduard Tomáš:
"… Neboj se zániku ega. Bytost se rozplyne do nekonečna, už to tedy není ona. Zkus to a neboj se. Probuzení, jak já tomu od jisté doby říkám, je právě jen Probuzení. Není to smrt, i když se to v počátečních samadhi tu a tam tak jeví." 

Šrí Ramana Maharši:
“V pohroužení se tvůj život stává jen magnetkou přitahovanou k obrovskému magnetu, a jak pronikáš hloub a hloub, stáváš se samým středem, zdrojem a podkladem existence. Zůstáváš jako čisté, absolutní Vědomí, v němž už není myšlenek ani pochybností. Je to záplava: jsi už jen stéblem slámy a jsi za živa pohlcen; ale je to nanejvýše rozkošné, neboť se stáváš tím, co tě pohlcuje. Ego se ztrácí v duchovním středu Samém, klam je u konce, je dosaženo Pravdy. "

Rozhovor s JUDr. Tomášem z časopisu KOKTEJL

Rozhovor s JUDr. Tomášem z časopisu REFLEX

Několik myšlenek Eduarda Tomáše z knihy 108 meditací

Dvojčata v bříšku maminky - existuje život po porodu?